Cizí slova

Cizí slova – slova převzatá z jiných jazyků, která mohou být neznámá lidem, kteří daný jazyk neovládají. Výběr některých..

Schadenfreude – německé slovo, které popisuje radost z cizího neštěstí.

Déjà vu – francouzské slovo, které popisuje pocit, že jste již dříve zažili nějakou situaci.

Hara-kiri – japonské slovo, které popisuje sebevraždu sekatou mečem.

Coup d’état – francouzské slovo, které popisuje násilný převrat ve vládě.

Feng shui – čínské slovo, které popisuje umění aranžování předmětů pro dosažení harmonie a rovnováhy.

Zeitgeist – německé slovo, které popisuje duchovní klima určité doby.

Tsunami – japonské slovo, které popisuje obrovskou vlnu v důsledku zemětřesení nebo erupce sopky.

Sushi – japonské slovo, které popisuje jídlo z rýže a ryb nebo zeleniny.

Bon appétit – francouzská fráze, která se používá jako pozdrav při jídle, což znamená “dobrou chuť”.

Hoi polloi – řecké slovo, které popisuje dav nebo běžné lidi.

Schmooze – židovské slovo, které popisuje schopnost přesvědčování nebo získávání přátel.

Hasta la vista – španělská fráze, která znamená “sbohem” nebo “na shledanou”.

Kawaii – japonské slovo, které popisuje roztomilost nebo rozkošnost.

Wanderlust – německé slovo, které popisuje touhu cestovat a objevovat nová místa.

Samba – brazilské slovo, které popisuje druh tance a hudby.

Zeitnot – německé slovo, které popisuje nedostatek času.

Namaste – sanskrtská fráze, která se používá jako pozdrav a znamená “pozdravuji tě”.

Haka – maorské slovo, které popisuje tradiční tanec a zpěv maorského lidu.

Bazaar – perské slovo, které popisuje trh nebo obchodní místo.

Síla – slovo českého původu, ale pro cizince může být neznámé, popisuje schopnost člověka, zvířete nebo věci něco vykonat nebo někoho ovlivnit.

Gestalt – německé slovo, které popisuje celek, který je větší než součet jeho jednotlivých částí.

Démodé – francouzské slovo, které popisuje módu nebo styl, který už není v kurzu.

Shalom – hebrejská fráze, která se používá jako pozdrav a znamená “mír”.

Ennui – francouzské slovo, které popisuje pocity nudy nebo únava z ničeho nedělání.

Feng shui – čínské slovo, které popisuje umění aranžování předmětů pro dosažení harmonie a rovnováhy.

Zeitgeist – německé slovo, které popisuje duchovní klima určité doby.

Joie de vivre – francouzská fráze, která popisuje radost ze života.

Ciao – italská fráze, která se používá jako pozdrav a znamená “sbohem” nebo “na shledanou”.

Schlep – jidiš slovo, které popisuje těžkou a namáhavou práci nebo někoho, kdo dělá tuto práci.

Kitsch – německé slovo, které popisuje umění nebo předměty, které jsou přehnané nebo vkusné.

Sushi – japonské slovo, které popisuje jídlo z rýže a syrového ryby.

Fjord – norské slovo, které popisuje úzké a hluboké zálivy obklopené vysokými horami.

Memento – latinské slovo, které popisuje připomínku nebo památný předmět.

Bon appétit – francouzská fráze, která se používá jako pozdrav při jídle a znamená “dobrou chuť”.

Hoi polloi – řecké slovo, které popisuje masy nebo běžné lidi.

Zeitplan – německé slovo, které popisuje plán nebo rozvrh.

Amigo – španělská fráze, která se používá jako pozdrav a znamená “kamarád”.

Avant-garde – francouzské slovo, které popisuje uměleckou nebo kulturní avantgardu, tedy skupinu, která stojí mimo hlavní proud.

Hara-kiri – japonské slovo, které popisuje rituální sebevraždu, obvykle provedenou mečem.

In vino veritas – latinská fráze, která znamená “vínem pravda”, tedy že pod vlivem alkoholu lidé mluví pravdu.

Kitsune – japonské slovo, které popisuje lišku, která je v japonské kultuře spojena s různými mýty a legendami. (https://samurajskemece.cz/pribeh-o-kitsune) .

Laissez-faire – francouzská fráze, která popisuje politickou filozofii, která obhajuje minimální zásah státu do ekonomiky a společnosti.

Sartorial – italské slovo, které popisuje oděvy nebo šaty, které jsou vysoce kvalitní a šitý na míru.

Schadenfreude – německé slovo, které popisuje radost z neštěstí nebo selhání jiné osoby.

Siesta – španělské slovo, které popisuje odpolední spánek, který se v některých zemích pravidelně praktikuje.

Spaghetti – italské slovo, které popisuje nudle vyrobené z pšeničné mouky.

Zen – japonské slovo, které popisuje filozofii a spirituální praxi, která se zaměřuje na meditaci a vnímání přítomného okamžiku.

Gestalt – německé slovo, které popisuje celkový dojem nebo strukturu, která je výsledkem kombinace jednotlivých prvků.

Habanero – španělské slovo, které popisuje pálivou papriku pocházející z Mexika.

Kawaii – japonské slovo, které popisuje něco roztomilého nebo příjemného.

Machismo – španělské slovo, které popisuje silnou a agresivní mužskou povahu.

Pastiche – francouzské slovo, které popisuje umělecké dílo, které je složeno z různých stylů a inspirací.

Perestroika – ruské slovo, které popisuje politické reformy a změny, které proběhly v Sovětském svazu v 80. letech 20. století.

Pro bono – latinská fráze, která se používá pro popis práce, která se provádí bezplatně a pro dobro veřejnosti.

Quid pro quo – latinská fráze, která popisuje situaci, kdy se dvě strany dohodnou na výměně něčeho, co mají obě strany potřebu nebo zájem získat.

Rendezvous – francouzské slovo, které popisuje setkání nebo schůzku mezi dvěma lidmi.

Schmooze – jidiš slovo, které popisuje společenskou interakci nebo konverzaci, která má za účel navázat neformální vztahy.

Sine qua non – latinská fráze, která popisuje nezbytnou podmínku nebo prvek, který je nutný pro dosažení určitého cíle.

Sous-vide – francouzské slovo, které popisuje způsob vaření, při kterém jsou potraviny vařeny ve vakuu v nízké teplotě.

Zeitgeist – německé slovo, které popisuje duchovní nebo kulturní náladu, která je charakteristická pro určitou dobu nebo období.

Zenith – anglické slovo, které popisuje vrchol nebo nejvyšší bod nějakého jevu nebo procesu.

Zephyr – řecké slovo, které popisuje mírný a příjemný vánek.

Ab initio – latinská fráze, která popisuje něco, co začíná od počátku.

A cappella – italská fráze, která popisuje zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů.

Bona fide – latinská fráze, která popisuje něco, co je provedeno s dobrou vírou nebo bez záludnosti.

Brunch – slovo vzniklé spojením anglických slov breakfast (snídaně) a lunch (oběd), popisující jídlo konzumované mezi těmito dvěma jídly.

Déjà vu – francouzské slovo, které popisuje pocit, že se již dříve vyskytl stejný zážitek nebo situace.

Doppelgänger – německé slovo, které popisuje osobu nebo věc, která je velmi podobná jiné osobě nebo věci.

Faux pas – francouzské slovo, které popisuje omyl nebo přestupek, který se obvykle považuje za nevhodný nebo nezdvořilý.

Fiancé/Fiancée – francouzské slovo, které popisuje muže (fiancé) nebo ženu (fiancée), se kterou se plánuje uzavření manželství.

Hoi polloi – řecké slovo, které popisuje obecnou nebo nižší třídu společnosti.

In vitro – latinská fráze, která popisuje metodu, při které jsou biologické procesy (např. oplodnění) prováděny mimo tělo organismu.

Kitsch – německé slovo, které popisuje umělecké dílo nebo výrobek, který je považován za příliš kýčovitý nebo nepůvodní.

Laissez-faire – francouzské slovo, které popisuje politickou filozofii, která prosazuje minimální státní zásah do hospodářství a soukromého sektoru.

Magnum opus – latinská fráze, která popisuje něčí nejvýznamnější nebo nejlepší umělecké dílo.

Ménage à trois – francouzské slovo, které popisuje sexuální vztah mezi třemi lidmi.

Nom de plume – francouzské slovo, které popisuje umělecké jméno nebo pseudonym, kterým si autor přejímá při psaní svých děl.

Panacea – řecké slovo, které popisuje univerzální lék nebo řešení pro všechny problémy.

Par excellence – francouzské slovo, které popisuje něco, co je ztělesněním nebo dokonalým příkladem daného jevu.

Persona non grata – latinská fráze, která popisuje osobu, která není vítána nebo je nepřijatelná v určité společnosti nebo situaci.

Prima donna – italské slovo, které popisuje osobu s náročným nebo arogantním chováním, obvykle spojenou s divadelním nebo hudebním průmyslem.

Pro bono – latinská fráze, která popisuje poskytování právních služeb bez nároku na finanční odměnu.

Quid pro quo – latinská fráze, která popisuje vztah, v němž se jedna strana snaží získat něco výměnou za poskytnutí něčeho jiného.

Résumé – francouzské slovo, které popisuje stručný souhrn profesionálních zkušeností a kvalifikací.

Schadenfreude – německé slovo, které popisuje radost z něčího neštěstí nebo selhání.

Sine qua non – latinská fráze, která popisuje nezbytnou podmínku nebo předpoklad pro dosažení určitého cíle.

Status quo – latinská fráze, která popisuje současný stav věcí nebo situace.

Subpoena – latinské slovo, které popisuje právní příkaz, který požaduje předání důkazů nebo výpovědi v rámci soudního řízení.

Tabula rasa – latinská fráze, která popisuje stav nezkušenosti nebo nevědomosti, jako by byl někdo “prázdnou deskou”.

Terra incognita – latinská fráze, která popisuje neznámou nebo neobjevenou zemi nebo oblast.

Verbatim – latinské slovo, které popisuje doslovné opakování něčeho slovo od slova.

Vice versa – latinská fráze, která popisuje opak toho, co bylo řečeno nebo uděláno; vzájemná výměna rolí nebo pozic.

Vox populi – latinská fráze, která popisuje názory nebo přesvědčení běžného lidu nebo většiny populace.

Zeitgeist – německé slovo, které popisuje duchovní, kulturní a intelektuální názory a tendence dané doby nebo éry.

A cappella – italská fráze, která popisuje zpěv bez hudebního doprovodu.

Ad nauseam – latinská fráze, která popisuje něco, co je tak opakované nebo přehnané, že se stává odpudivým.

Alma mater – latinská fráze, která popisuje univerzitu nebo školu, kde se student vzdělával.

Alpha and omega – latinská fráze, která popisuje začátek a konec, nebo základní prvky něčeho.

Ars gratia artis – latinská fráze, která popisuje umění pro umění, bez jakéhokoli komerčního účelu.

Bona fide – latinská fráze, která popisuje něco, co je provedeno v dobré víře, nebo osoba, která jedná poctivě a s dobrou vůlí.

Carpe diem – latinská fráze, která popisuje filozofii života, kdy je třeba užívat si přítomnosti a neodkládat věci na později.

De facto – latinská fráze, která popisuje něco, co je fakticky platné nebo existuje v praxi, ale nemusí být legálně uznáno.

De jure – latinská fráze, která popisuje něco, co je uznáno legálně nebo oficiálně, bez ohledu na skutečnost, zda je to fakticky platné.

Delirium tremens – latinská fráze, která popisuje závažný příznak abstinenčního syndromu u alkoholiků.

Deus ex machina – latinská fráze, která popisuje náhlé řešení problému, zpravidla na konci dramatického díla, které se zdá být umělé nebo předvídatelné.

E pluribus unum – latinská fráze, která popisuje filozofii sjednocení, kdy se mnoho lidí stává jedním.

Et cetera – latinská fráze, která popisuje, že výčet je nesmírně dlouhý a je třeba jej zkrátit.

Hoi polloi – řecká fráze, která popisuje běžnou lidovou masu, někdy v negativním smyslu.

In absentia – latinská fráze, která popisuje někoho, kdo se nezúčastní něčeho, na co byl pozván nebo kde měl být přítomen.

In situ – latinská fráze, která popisuje něco, co je v původním umístění, bez přemístění nebo úprav.

In vitro – latinská fráze, která popisuje situaci, kdy se něco provádí mimo organismus nebo organismické prostředí.

Magnum opus – latinská fráze, která popisuje něčí největší, nejvýznamnější a nejkvalitnější dílo.

Mea culpa – latinská fráze, která popisuje osobní zodpovědnost za chybu nebo omyl.

Modus operandi – latinská fráze, která popisuje způsob, jakým někdo koná nebo vykonává určitou činnost.

Non sequitur – latinská fráze, která popisuje nesouvislost mezi dvěma věcmi nebo myšlenkami.

Persona non grata – latinská fráze, která popisuje osobu, která je nežádoucí nebo nevítaná.

Post hoc, ergo propter hoc – latinská fráze, která popisuje chybnou logiku, kdy se předpokládá, že kauzální vztah mezi dvěma událostmi je založen na pořadí, v jakém se tyto události vyskytly.

Prima facie – latinská fráze, která popisuje něco, co se jeví jako pravda na první pohled.

Quid pro quo – latinská fráze, která popisuje situaci, kdy se jedna věc vyměňuje za druhou.

Rigor mortis – latinská fráze, která popisuje svalovou tuhost, která nastává po smrti.

Sic transit gloria mundi – latinská fráze, která popisuje nevyhnutelnost změny a zániku všeho, co je považováno za slavné nebo mocné.

Sine qua non – latinská fráze, která popisuje nezbytný předpoklad nebo podmínku pro něco.

Status quo – latinská fráze, která popisuje současný stav nebo situaci.

Sub poena – latinská fráze, která popisuje situaci, kdy se někdo dostane pod hrozbou trestu za nedodržení nějaké povinnosti.

Tabula rasa – latinská fráze, která popisuje stav čisté mysli nebo nepopisovaného papíru.

Terra incognita – latinská fráze, která popisuje neznámou zemi nebo oblast.

Veni, vidi, vici – latinská fráze, která popisuje rychlé a úspěšné dokončení nějakého úkolu, v doslovném překladu znamená “přišel, viděl, zvítězil”.

Vice versa – latinská fráze, která popisuje situaci, kdy se dva vztahy obrací, takže to, co bylo dříve první, se stává druhým, a naopak.

Vox populi – latinská fráze, která popisuje názor veřejnosti nebo hlasy lidu.

Ad infinitum – latinská fráze, která popisuje nekonečnost nebo nekonečný opakování.

Ad nauseam – latinská fráze, která popisuje opakující se diskuzi nebo situaci, která se opakuje do té míry, že se stává odpornou.

Alibi – latinská fráze, která popisuje důkaz o tom, že osoba byla v době trestného činu jinde.

Alma mater – latinská fráze, která popisuje univerzitu, na které se osoba vzdělávala.

Amicus curiae – latinská fráze, která popisuje osobu nebo organizaci, která poskytuje soudci nebo soudnímu dvoru informace v souvislosti s právním případem.

Annus horribilis – latinská fráze, která popisuje hrozný nebo katastrofický rok.

Bon appétit – francouzská fráze, která se používá při přání dobré chuti při jídle.

Carte blanche – francouzská fráze, která popisuje plnou pravomoc nebo volnost jednání.

C’est la vie – francouzská fráze, která znamená “to je život” a používá se jako vyjádření přijetí nebo smíření se s tím, co se stalo.

Déjà vu – francouzská fráze, která popisuje pocit, že se již daná situace stala, i když je to poprvé, co se s ní setkáváme.

En masse – francouzská fráze, která popisuje situaci, kdy se něco děje všemi najednou nebo hromadně.

Hors d’oeuvre – francouzská fráze, která označuje malé předkrmové jednohubky.

Joie de vivre – francouzská fráze, která popisuje radost ze života nebo optimismus.

Magnum opus – latinská fráze, která popisuje něčí největší a nejvýznamnější dílo.

Mea culpa – latinská fráze, která popisuje přiznání viny nebo chyby.

Mens sana in corpore sano – latinská fráze, která popisuje spojení zdravého ducha a těla.

Modus operandi – latinská fráze, která popisuje způsob, jakým někdo vykonává činnost nebo úkol.

Nemo judex in causa sua – latinská fráze, která popisuje princip, že nikdo nemůže být soudcem ve své vlastní případě.

Nihil novi sub sole – latinská fráze, která znamená “pod sluncem nic nového” a používá se jako vyjádření, že věci zůstávají stejné.

Persona non grata – latinská fráze, která popisuje osobu, která není vítána nebo tolerována.

Post mortem – latinská fráze, která znamená “po smrti” a používá se k popisu výzkumu nebo analýzy něčeho po smrti osoby.

Pro forma – latinská fráze, která popisuje formální nebo symbolickou akci, která není nutně podložena skutečným zájmem.

Quid pro quo – latinská fráze, která popisuje situaci, kdy je jedna věc vyměněna za druhou.

Rara avis – latinská fráze, která popisuje vzácnou nebo unikátní věc nebo osobu.

Sine qua non – latinská fráze, která popisuje nezbytnou nebo klíčovou podmínku pro něco.

Status quo – latinská fráze, která popisuje současný stav nebo situaci.

Sub rosa – latinská fráze, která popisuje něco, co se děje tajně nebo za zavřenými dveřmi.

Terra incognita – latinská fráze, která popisuje neznámou zemi nebo oblast.

Ultima ratio – latinská fráze, která znamená “poslední možnost” a popisuje situaci, kdy není žádné jiné řešení.

Veni, vidi, fugi – parodie latinské fráze Veni, vidi, vici, která znamená “přišel, viděl, utekl” a používá se pro popis někoho, kdo se vzdává příliš snadno.

S výběrem slov a jejich stručným vysvětlením pomohla chatGPT open ai.