CO2

CO2 znamená oxid uhličitý, což je bezbarvý a bez zápachu plyn, který se přirozeně vyskytuje v atmosféře Země. Skládá se z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku a vzniká různými přírodními a lidskými aktivitami, jako je dýchání, sopečná činnost a spalování fosilních paliv.

Oxid uhličitý je důležitý skleníkový plyn, který pomáhá regulovat teplotu Země tím, že zadržuje teplo v atmosféře. Nicméně lidské aktivity, jako je spalování fosilních paliv, odlesňování a průmyslové procesy, významně zvýšily koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, což vede k globálnímu oteplování a změně klimatu.

Probíhají snahy o snížení emisí oxidu uhličitého a omezování jejich dopadů na životní prostředí. Některé z těchto snah zahrnují přechod na čistší zdroje energie, jako jsou obnovitelné zdroje energie, zlepšování energetické účinnosti a implementaci technologií zachycování a ukládání oxidu uhličitého.

Definice dle chat open ai GPT