Compliance

Význam slova “compliance”.

Slovo “compliance” znamená dodržování nebo splnění určených pravidel, předpisů, standardů, zákonů nebo jiných požadavků. V obchodním prostředí se často používá v souvislosti s dodržováním zákonných předpisů nebo interních pravidel a postupů společnosti, jako je například dodržování daňových předpisů, bezpečnostních opatření, etických norem, nebo regulací týkajících se obchodních vztahů s partnery, zákazníky nebo zaměstnanci. V obecnějším smyslu se slovo “compliance” může vztahovat na jakýkoli proces, který sleduje dodržování stanovených pravidel, standardů nebo norm.

Vysvětluje chat GPT od open ai.