Explicitní

Význam slova: Explicitní

Slovo “explicitní” pochází z latinského výrazu “explicitus”, což znamená “vyjádřený či vyjádřený jasně a zřetelně”. V českém jazyce se slovo “explicitní” používá k označení něčeho, co je vyjádřeno přímo, otevřeně a bez jakýchkoli nejasností nebo skrytých významů. Tímto slovem může být charakterizováno něco, co je jasně řečeno nebo vyjádřeno, aniž by bylo třeba hledat nebo domýšlet se skryté informace či významy.

V\ysvětluje Chat GPT od OpenAi

Například ve spojitosti s komunikací může být informace nazývána explicitní, pokud je předána jasně, srozumitelně a bez dvojznačnosti. V umění může být nějaký obsah označen jako explicitní, pokud je jeho vyjádření otevřené, přímé a nezakrývá či se netají nějakými skrytými významy. Obecně se “explicitní” často používá k označení něčeho přímo vyjádřeného, čitelného nebo zřejmého bez potřeby dalšího výkladu nebo interpretace.