Solární panely na autě

Dával by smysl mít střechu u elektro automobilů ze solárního panelů? Jak dlouho by při jasném počasí trvalo nabít 100km?

Ano, mít střechu s integrovaným solárním panelem u elektrických automobilů by mělo smysl. Solární panely na střeše mohou pomoci nabíjet baterii vozu a zvýšit jeho dojezd. I když solární panely na osobních automobilech obvykle neprodukují dostatek energie na plné nabití baterie nebo zásobování vozu samotného, mohou přispět ke snížení spotřeby energie a prodloužit dojezd na jedno nabití.

Vysvětluje chat GPT od open ai.

Přesný čas potřebný na nabíjení 100 km dojezdu solárními panely závisí na několika faktorech:

  1. Velikost solárního panelu: Větší solární panely by mohly generovat více energie a rychleji nabíjet baterii.
  2. Účinnost solárního panelu: Vyšší účinnost znamená, že solární panely dokážou efektivněji přeměnit sluneční energii na elektrickou energii.
  3. Sluneční svit: Rychlost nabíjení bude záviset na intenzitě slunečního svitu. Během slunečních dnů s jasným počasím bude nabíjení rychlejší než za oblačného počasí.
  4. Rychlost jízdy: Vyšší rychlost jízdy znamená, že více energie je spotřebováno na pohyb vozidla, což může ovlivnit rychlost nabíjení.

Vzhledem k tomu, že solární panely na střeše automobilů obvykle neprodukují velké množství energie, je obtížné poskytnout přesný časový odhad na nabíjení 100 km. V ideálních podmínkách by to však mohlo trvat několik hodin slunečního svitu, zejména pokud se jedná o moderní solární technologie s vyšší účinností.

Je také důležité si uvědomit, že solární panely na střeše slouží především jako doplňkový zdroj energie a mohou pomoci snížit spotřebu elektrické energie z baterie, což může prodloužit celkový dojezd vozidla.

Zkus mi nastínit ideální příklad s uvedením nabíjecích proudů a času. Teoreticky. K velikosti plochy střechy auta + kapoty motoru

Samozřejmě, rád ti poskytnu teoretický příklad s uvedením nabíjecích proudů a času na základě velikosti plochy střechy auta a kapoty motoru. Prosím, uvědom si, že následující údaje jsou pouze odhadem a skutečné výsledky by se mohly lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně technologie solárních panelů, účinnosti, slunečního svitu a rychlosti jízdy.

Předpokládejme, že automobil má střechu o ploše 2,5 m² a kapotu motoru o ploše 1,5 m², což dává celkovou plochu solárních panelů 4 m².

Účinnost solárního panelu můžeme odhadnout na 20 %, což je běžná hodnota pro výkonné solární panely. To znamená, že 4 m² panelů bude schopno převést 20 % sluneční energie na elektrickou energii.

Průměrný sluneční výkon na zemi je kolem 1000 W/m², ale v praxi se různé faktory mohou lišit. Budeme vycházet z hodnoty 800 W/m², aby byl zohledněn ztráty způsobené například atmosférickými podmínkami a úhlem dopadu slunečního záření.

Celkový sluneční výkon, který by mohl být získán ze solárních panelů na automobilu, by tedy byl:

4 m² × 800 W/m² = 3200 W

Nyní se zaměřme na nabíjecí proud. Předpokládejme, že nabíjecí účinnost (tedy kolik procent energie se skutečně dostane do baterie) je kolem 90 %. To znamená, že 3200 W slunečního výkonu bude 90 % převedeno na nabíjecí proud.

Nabíjecí proud by tedy byl:

3200 W × 0,9 = 2880 W

Nyní můžeme spočítat čas potřebný na nabití určité vzdálenosti, například 100 km. Předpokládejme, že vozidlo má spotřebu 20 kWh/100 km (což je ekvivalent 20 000 Wh/100 km).

Čas potřebný na nabití 100 km by byl:

20 000 Wh / 2880 W = 6,94 hodiny (přibližně 7 hodin)

Je důležité si uvědomit, že tento čas je pouze teoretický odhad a závisí na mnoha faktorech, které mohou ovlivnit skutečnou rychlost nabíjení. Mezi tyto faktory patří intenzita slunečního svitu, účinnost solárních panelů, účinnost nabíjecího systému vozidla, spotřeba energie během jízdy, teplota a další proměnné.

Také je důležité poznamenat, že solární panely na střeše automobilu obvykle nepokrývají veškerou potřebnou energii pro pohon vozidla. Solární nabíjení představuje spíše doplňkový zdroj energie, který může snížit spotřebu energie z baterie a prodloužit dojezd vozidla, zejména při delších dobách parkování nebo při pomalé jízdě.

Celkově lze říci, že solární panely na střeše automobilů mohou přinést nějakou dodatečnou energii, která přispěje k nabíjení baterie a zvýší dojezd vozidla, avšak nebudou zcela nahrazovat potřebu externího nabíjení ze sítě nebo nabíjecích stanic.

Vyplatí se to ekonomicky? (stručněji)

Ekonomická výhodnost solárních panelů na střeše elektrického automobilu závisí na nákladech na instalaci solárního systému, úspoře paliva a ceně elektřiny. Úspora paliva a náklady na elektřinu jsou ovlivněny mnoha faktory, jako je sluneční energie, doba parkování, spotřeba vozidla a účinnost solárních panelů. Celkově lze říci, že solární panely na střeše automobilu slouží spíše jako doplňkový zdroj energie a ekonomická výhodnost je individuální.