Solitér

Význam slova “Solitér”.

Slovo “solitér” má několik významů v různých kontextech:

V karetních hrách jako je například “poker” nebo “freecell” označuje “solitaire” (v angličtině) karetní hru pro jednoho hráče, který se snaží vykládat karty podle určitých pravidel a dosáhnout co nejvyššího skóre.

V oblasti architektury a stavebnictví se označuje jako “solitér” stavba samostatně stojící budovy v odlehlé lokalitě nebo na dominantním místě, která se vyznačuje svojí výškou, velikostí nebo unikátním designem.

V oblasti šperkařství se slovo “solitér” používá k označení klenotu, který je zdoben jediným velkým drahokamem, zatímco okolí je často zdobeno menšími kameny nebo diamanty.

Obecně se slovo “solitér” používá k označení osoby, která je izolována od ostatních, nebo která pracuje nezávisle na ostatních v určitém oboru nebo projektu.

V oblasti botaniky se slovo “solitér” používá k označení rostliny, která roste samostatně, bez jiných rostlin stejného druhu poblíž.

Vysvětluje chat GPT od open ai

Solitér jednou větou?

Solitér označuje jednotlivce, samostatně stojící v karetní hře, architektonické stavbě, šperkařském klenotu, společenském zařazení nebo rostlině.